Gümüş, A. (2009). “Akıl ve Bilim Bizatihi Kendi Kurumlaşması İle Çelişik Mi?”. Aratos, Mayıs-Haziran 2009, S 33, s. 23-31