Gümüş, Adnan (2011). "Bologna Sürecinin Sahipleri, Ajanları, Ajansları ve Özerklik Sorunu". İç: Bologna Süreci Sorgulanıyor (AB'nin Akademik Tahakkümünün Sosyalist Tahlil, Eleştiri ve Reddiyesi) (Haz. Nevzat Evrim Önal). İstanbul: Üniversite Konseyleri, s. 63-72.