Prof. Dr. Adnan GüMüŞ

KİŞİSEL WEB SİTESİ

Makaleler ve Güncel Yazılar Sayfa - 1 2 3 4 5 6


30.06.2011
Gümüş, Adnan (2008). “Sevgi, Özdeşim, Yabancılaşma: Yurt, Millet, Din, Aile ve Devlet”. İç: Kocaeli Üniversitesi 6. Uluslararası Felsefe Günleri ‘Yurtseverlik’. Kocaeli: Kocaeli Üni. s.31-50. ISBN 978-605-4158-05-8

30.06.2011
Gümüş, Adnan (2008). “Millî Felsefe”. Evrensel Kültür. Aralık 2008, S 204, s. 67-71.

30.06.2011
Gümüş, Adnan, Felsefe Grubu Öğrencileri (2009). “OTORİTE FİGÜRÜ, ÖZCÜ EĞİLİM VE NORMATİF ÖNERME: FELSEFE, PSİKOLOJİ VE SOSYOLOJİ DERS KİTAPLARINDAN ÖRNEKLER” III. Sosyal Bilimler Eğitimi Kongresi, 18-21 Haziran 2007

30.06.2011
Gümüş, Adnan, Felsefe Grubu Öğrencileri (2009). “FENOMENOLOJİK OKUMA: FELSEFE, PSİKOLOJİ VE SOSYOLOJİ DERS KİTAPLARINDAN ÖRNEKLER” III. Sosyal Bilimler Eğitimi Kongresi, 18-21 Haziran 2007

28.06.2007
Gümüş, A. (2005). “ÇUKUROVA’NIN ÖTEKİLERİ”, Tiroj, Mayıs-Haziran 2005, Sayfa 22-26. ISBN 1305-4775-14.

18.02.2008
Gümüş, A. (2008). “BİR AYRIŞTIRMA MEKANİZMASI OLARAK OKUL VE ÜNİVERSİTE”. İç: Dönüştürülen Üniversiteler ve Eğitim Sistemimiz. Ankara: Eğitim Sen. s.439-482.

04.07.2007
Gümüş, A. (2006). “KAMPUS ÜNİVERSİTESİ ÇUKUROVA”. Evrensel Kent Eki Adana, 8 Nisan 2006.

07.06.2007
Gümüş, A. (2005). “TOPLUM BAĞLAMINDA BİLİM, BİLGİ SOSYOLOJİSİ BAĞLAMINDA BİLİM TARİHİ” Üniversite ve Toplum, Ocak 2005, Cilt 5, Sayı 1, www.universite-toplum.org/

07.06.2007
Gümüş, A. (2005). “BİLİM TARİHİ NASIL YAZILMAMALI”. Üniversite ve Toplum, Ocak 2005, Cilt 5, Sayı 1, www.universite-toplum.org/

05.06.2007
Gümüş, A. (2000). “KARŞITINA DÖNÜŞTÜRME, YALAN VE KURBAN” Birgün Gazetesi, 29/01/2005